• جنس پارچه: کرسپو سایز 1:   قد: 76 - قد آستین: 57 - دور بازو: 46 - دور سینه: 108 - دور باسن: 110سایز 2:   قد: 76 - قد آستین: 57 - دور بازو: 48 - دور سینه: 110 - دور باسن: 112

  تومان318,000 تومان498,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 1:   قد: 80 - قد آستین: 56 - دور بازو: 38 - دور سینه: 94 - دور باسن: آزاد سایز 2:   قد: 80 - قد آستین: 59 - دور بازو: 41 - دور سینه: 97 - دور باسن: آزاد

  تومان278,000 تومان468,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قد: 74 - قد آستین: 60 - دور بازو: کیمونو - دور سینه: 196 - دور باسن: 154

  تومان298,000 تومان498,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فری سایز تا 44 جنس : لنین مانتو:   قد: 74 - قد آستین: 50 - دور بازو: 48 - دور سینه: 114 - دور باسن: 120 شلوار:   دور کمر: 78 - قد: 112 - قد فاق: 38 - دور ران: 64 - دور دم پا: 57

  تومان418,000 تومان638,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 1:  قد: 109 - قد آستین: 50 - دور بازو: 50 - دور سینه: 110 - دور باسن: 110 سایز 2:  قد: 109 - قد آستین: 50 - دور بازو: 50 - دور سینه: 112 - دور باسن: 112

  تومان398,000 تومان598,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کت:40: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 32 - دور سینه: 100 - دور باسن: 11642: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 34 - دور سینه: 102 - دور باسن: 11844: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 36 - دور سینه: 104 - دور باسن: 12046: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 38 - دور سینه: 106 - دور باسن: 12248: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 40 - دور سینه: 108 - دور...

  تومان578,000 تومان778,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قد: 80 - قد آستین: 61 - دور بازو: کیمونو - دور سینه: 142 - دور باسن: 142

  تومان318,000 تومان498,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 1:   قد: 80 - دور بازو: 42 - دور سینه: 124 - دور باسن: 124سایز 2:   قد: 80 - دور بازو: 45 - دور سینه: 127 - دور باسن: 127

  تومان258,000 تومان428,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تومان478,000 تومان678,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 1:   قد: 74 - قد آستین: 47 - دور بازو: 34 - دور سینه: 104 - دور باسن: 106 سایز 2:   قد: 74 - قد آستین: 47 - دور بازو: 36 - دور سینه: 108 - دور باسن: 112 سایز 3:   قد: 74 - قد آستین: 47 - دور بازو: 38 - دور سینه: 112 - دور باسن: 118

  تومان418,000 تومان618,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 40: قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 34 - دور سینه: 98 - دور باسن: 106سایز 42: قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 36 - دور سینه: 100 - دور باسن: 108سایز 44: قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 38 - دور سینه: 102 - دور باسن: 110سایز 46: قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 40 - دور سینه: 104 - دور باسن: 112

  تومان398,000 تومان698,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کت: فری سایزقد: 69 - قد آستین: 51 - دور بازو: 46 - دور سینه: 130 - دور باسن: 120 شلوار: سایز 1 و 2سایز 1:   قد: 89 - دور کمر بدون کش سانی: 52 - دور ران: 66 - دور دم پا: 30سایز 2:   قد: 90 - دور کمر بدون کش سانی: 54 - دور ران: 68 - دور دم پا: 30

  تومان318,000 تومان698,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  توجه : تمامی شلوار های این مدل مام دمپا دوبل میباشدمازراتی درجه یکسایزبندی: 42 تا 48قد:80قد شلوار 90 دور کمر شلوار: 42 - 44 - 46 - 48 (هم اندازه ی سایز کت)

  تومان578,000 تومان708,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قد ۸۰ سایز ۱ مناسب ۳۸ تا ۴۲قد: 81 - قد آستین: 49 - دور بازو: 40 - دور سینه: 110 - دور باسن: 122 سایز ۲ مناسب ۴۴ تا ۴۸قد: 81 - قد آستین: 49 - دور بازو: 44 - دور سینه: 120 - دور باسن: 132

  تومان298,000 تومان328,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز 1: قد: 77 - قد آستین: 55 - دور بازو: 36 - دور سینه: 106 - دور باسن: 114سایز 2: قد: 77 - قد آستین: 55 - دور بازو: 38 - دور سینه: 110 - دور باسن: 120

  تومان478,000 تومان698,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فری سایز مناسب ۳۸ تا ۵۴ قد ۱۱۰ جنس پارچه: کرپ باربیش

  تومان298,000 تومان368,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  پیراهن:قد: 81 - قد آستین: 54 - دور بازو: 42 - دور سینه: 122 - دور باسن: 116 شلوار: دور کمر بدون کشسانی: 60 - قد: 94 - قد فاق: 41 - دور ران: 66 - دور دم پا: 38

  تومان418,000 تومان538,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کت:40: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 32 - دور سینه: 100 - دور باسن: 11642: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 34 - دور سینه: 102 - دور باسن: 11844: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 36 - دور سینه: 104 - دور باسن: 12046: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 38 - دور سینه: 106 - دور باسن: 12248: قد: 81 - قد آستین: 59 - دور بازو: 40 - دور سینه: 108 - دور...

  تومان418,000 تومان638,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کت:سایز1:  قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 32 - دور سینه: 94 - دور باسن: 102سایز2:  قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 34 - دور سینه: 98 - دور باسن: 110سایز3:  قد: 76 - قد آستین: 58 - دور بازو: 36 - دور سینه: 106 - دور باسن: 118 ریز سایز شلوار در پایین همین صفحه

  تومان578,000 تومان708,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قد: 93 - قد آستین: 59 - دور بازو: 44 - دور سینه: 90 - دور باسن: 102مناسب سایز 36 تا 40

  تومان168,000 تومان368,000
  موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود